Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Наши специалисты   Что такое психтерапия?   Партнеры   Литература, статьи   Новости, мероприятия
Про организацию | Документы организации | Структура организации | Фотогалерея | План работы ХО УСП

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РОЗГЛЯД СКАРГ ТА АПЕЛЯЦІЙ ЕТИЧНОЮ КОМІСІЄЮ УСП

   Кожна скарга чи апеляція пацієнта \клієнта, яка надходить в Етичну комісію УСП, головою комісії або його заступником скеровується одному з членів комісії, який разом з двома компетентними психотерапевтами (не обов’язково членами Етичної комісії ) детально вивчають її.

   Після ознайомлення з суттю заяви, член комісії має право ознайомитись з відповідною документацією, яка має відношення до даного випадку і запрошує на бесіду заявника та психотерапевта, стосовно якого написано звернення. Разом з запрошеними для розгляду заяви фахівцями заслуховує пояснення сторін, намагається досягти взаємопорозуміння між ними. При виявлення грубого порушення етичних положень УСП психотерапевтом, комісія приймає рішення про адекватне стягнення згідно Етичного кодексу Спілки. При незгоді з рішенням комісії психотерапевт чи заявник має право оскаржити його на ім’я голови Етичної комісії УСП, який при потребі може доручити перегляд даної заяви комісії в іншому складі.

Жалоба направляется в письменном виде:
1. Председателю Херсонского отделения УСП

2. В секретариат Украинского союза психотерапевтов,
председателю Этической комиссии.

О нас Партнеры
Наши специалисты Рекомендованная литература
Что такое психотерапия? Новости, мероприятия
© Украинский союз психотерапевтов
    Херсонское отделение 2009
    DESIGN: GRADES
Херсонский ТОП