ПОЛОЖЕННЯ Української Спілки психотерапевтів (УСП) 'Про реєстр діючих психотерапевтів, тренерів навчальних груп, ко-тренерів, спостерігачів, супервізорів'

Перегляди: 1643

Ці положення складено у відповідності до вимог і стандартів психотерапевтичної освіти Європейської Асоціації Психотерапії, обов`язкових для всього простору Європейської Спільноти, і адаптовано до сучасних умов в Україні.

Враховуючи зміни, що відбулися в системі психотерапевтичної освіти, яка розробляється в рамках УСП (завершення 5-річного проекту 'Міжнародна Школа психотерапії' в м.Трускавець, Київської Школи психотерапії та Школи сучасної психотерапії в Дніпропетровську, досвід започаткованих УСП власних самостійних освітніх проектів в Трускавці, Києві та Дніпропетровську), виконуючи рішення 6-ї конференції УСП (червень 2001р.), а також за погодженням з Виконавчим директором Європейської Асоціації Психотерапії, Президентом Світової Ради Психотерапії Гон.Проф.др. Альфредом Пріцом, бюро УСП спільно з Національною Атестаційною Комісією (НАО) УСП розробило наступні положення.

1. Тимчасове положення УСП 'Про реєстр діючих психотерапевтів, тренерів навчальних груп, ко-тренерів, спостерігачів та супервізорів' від 28.08.1999 вважати таким, що втратило свою силу.

2. Діючими психотерапевтами УСП визнає всіх дипломованих державою або спеціальними навчальними закладами психотерапевтів, які ведуть безпосередню практику з клієнтами (пацієнтами) згідно діючого законодавства України та Етичних положень УСП. Подальше підтвердження цього статусу НАО УСП є обов`язковим. Вимогами щодо надання статусу діючого психотерапевта УСП є такі, що відповідають критеріям завершеної психотерапевтичної освіти, прийнятими ЄАП та вимогам Європейського Сертифікату з Психотерапії.
Власний досвід та супервізія визнаються лише при їх підтвердженні посвідченнями, завіреними діючими тренерами і супервізорами УСП або тренерами та супервізорами, визнаними ЄАП. Вказані вимоги стосуються освітнього процесу лише в рамках освітніх проектів УСП в одному з обраних напрямків психотерапії. Теоретична підготовка за обраним напрямком психотерапії відбувається шляхом:

а) самостійної підготовки;
б) участі в теоретичних семінарах та лекціях;
в) участі в засіданнях секцій та конференціях;

і може включати в себе участь в теоретичних семінарах та лекціях з суміжних напрямків та прикладних аспектів психотерапії. Будь-які види післядипломної освіти в державних учбових закладах (інтернатура, спеціалізація, стажування, цикли вдосконалення) зараховуються як базові. Рівень теоретичної підготовки має вказувати на те, що фахівець повністю оволодів обраним напрямком психотерапії і є здатний розвивати його.

3. Статус психотерапевта, тренера, ко-тренера, спостерігача та супервізора обов`язково підтверджується відповідними посвідченнями.

4. Статус ведучого тренера надається членам УСП, які:

5. Статус ко-тренера надається членам УСП, які:

До розгляду приймається виключно ведення груп в проектах УСП або в інституціях, визнаних УСП (за спеціальною угодою).

6. Статус спостерігача надається членам УСП, які:

Пояснення: Статус спостерігача є обов`язковою стадією післядипломної психотерапевтичної освіти, яка передує статусу ко-тренера.

7. Затвердження статусу тренера і ко-тренера є можливим лише за умови виконання всіх вищевказаних вимог, здійснюється НАО і правлінням УСП після представлення кандидатури головою секції УСП за напрямком на конференції УСП. 

8. Для роботи у власних проектах УСП може залучати тренерів, які не є членами УСП. В таких випадках статус тренера повинен бути підтверджений посвідченнями офіційно визнаних психотерапевтичних інституцій.

8.1. Відповідно для цієї ж роботи можуть залучатись ко-тренери. Обов`язковою є рекомендація тренера, з яким працюватиме даний ко-тренер та відповідне рішення НАО та правління УСП.

9. По кожному з напрямків психотерапії в УСП передбачається введення статусу супервізора. У випадку, якщо в окремих нечисленних осередках не представлені всі напрямки психотерапії, які визнаються УСП, то можливим є тимчасове надання статусу супервізора для осередку з метою забезпечення супервізійного процесу (не менше 1 супервізора на осередок). В такому випадку допускається робота змішаних супервізійних груп, в склад яких можуть входити представники різних напрямків психотерапії.

10. Статус супервізора надається членам УСП з числа найбільш авторитетних тренерів, які:

11. Реєстр тренерів, ко-тренерів та спостерігачів формується лише згідно встановленої вище процедури.

12. Обов`язковим є підтвердження статусу тренера, ко-тренера та супервізора не рідше ніж один раз на 5 років згідно загальних вимог.

Це положення може розглядатись як базове для підготовки психотерапевтів в Україні у відповідності до європейських стандартів психотерапевтичної освіти і максимально наближене до вимог Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП) і Європейського Сертифікату з Психотерапії.

Джерело http://usp.inf.ua/

Друк