Шебанова Віталія Ігорівна

Шебанова Віталія Ігорівна

Загальний науковий стаж 24,5 р.,

Стаж науково-педагогічної роботи у Херсонському державному університеті 17 р.

телефон:

0509111956

0972762604

e-mail: vitaliashebanova@gmail.com 

Освіта

 • 1994–1999 Херсонський державний педагогічний університет. Факультет: Психолого-природничий. Спеціальність: Психологія. Спеціалізація: практична психологія. Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. – диплом з відзнакою ХЕ № 11869153 (виданий 25 червня 1999 року)
 • 1999-2002 Аспірантура в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка. Факультет: Соціології і психології, на кафедрі психодіагностики та медичної психології.
 • 09. 2013- 09. 2016 Докторантура в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка. Факультет: Психології, на кафедрі психодіагностики та медичної психології.

Вчений ступінь

14 жовтня 2002 р. захистила кандидатську дисертацію з теми  «Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів із порушеннями психічного розвитку» за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. Диплом ДК № 016978 виданий 11. 12 2002.

13 квітня 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему «Психологія харчової поведінки» у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.26 Київського Національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. 26.06. 2017р. отримала диплом ДД № 006885.

Вчене звання

20 квітня 2006 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри практичної психології. Диплом 02ДЦ № 012442.

Членство в організаціях

Член Українського Союзу Психотерапевтів (з 2006 р.), член Міжнародної асоціації дитячих психологів, психіатрів та психотерапевтів (з 2013 р.), член Української асоціації медіапсихологів та медіапедагогів (з 2017 р.), член Європейської асоціації педагогів, психологів та медиків «Science» (з 2018 р).

Членство в редколегіях наукових видань

2018 р. член ред. колегії збірника наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених «Інсайт»;

2018 р. з 40-го номера член ред. колегії збірника наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології»;

2018 р. член ред. колегії іnternational scientific periodical journal «The Unity of Science».

Додаткова освіта

2002-2006 Кримський центр гештальт-терапії. Психотерапевт за напрямом «Гештальт-терапія та Гештальт-консультування» Сертифікат № 26.

2003-2007  Інститут професійного тренінгу. Тілесно-орієнтований психотерапевт.

1997-1999 Херсонський державний педагогічний університет. Факультет: Соціально-правовий. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист.

Досвід роботи

1998-1999 Загальноосвітня школа № 51 м. Херсона. Посада: Психолог. Посадові обов’язки: Діагностика; Корекція; Профілактика

 

1999 – 1999 Інститут медико-біологічних досліджень, м. Миколаїв. Посада: Психолог-консультант Посадові обов’язки: Добір персоналу; Обробка даних; Консультації; Тренінги

 

1999 - 2001 Всеукраїнський журнал для батьків «Мама і Я»,  м. Київ

Психолог – журналіст. Посадові обов’язки: Науково-публіцистичні статті з питань: Дитячої психології, Патології у розвитку дитини, Сімейним стосункам (Усього за час роботи написано коло 200 статей). Проведення тренінґів згуртованості в колективі

 

2001-2002 Компанія Sigma-Bleyser інформаційний канал «ВОЛЯ», м.Київ

Редактор розділів «Родина», «Здоров'» інтернет-порталу «ВОЛЯ» Посадові обов’язки: Добір матеріалу Написання статей Редагування

 

2002–2003 Херсонський державний університет, факультет психолого-природничий, кафедра дефектології. Ст. викладач кафедри «Дефектологія». Посадові обов’язки: Читання лекцій; Проведення семінарів і практичних занять; Керівництво виробничою практикою у допоміжних школах та обласному психолого-медико-педагогічному центрі; Кураторська робота.

 • Розробка програм курсів: «Основи дефектології з патопсихологією», «Олігофренопедагогіка», «Методики відбору розумово відсталих дітей у допоміжну школу», «Психологія розумово відсталої дитини і дитини з затримкою психічного розвитку», «Тифлопсихологія»

 

2003 – по сьогоднішній час Херсонський державний університет, факультет психології, історії та соціології, кафедра практичної психології

2003 Старший викладач кафедри практичної психології

2004 Доцент кафедри практичної психології

2018 Професор кафедри практичної психології

Посадові обов’язки: Читання лекцій; Проведення семінарів і практичних занять; Керівництво виробничою практикою; Керівництво курсовими та дипломними роботами; Кураторська робота 

Розробка програм курсів: «Психогігієна», «Соціальна психологія», «Історія психології»

 «Клінічна психологія», «Основи психокорекції», «Психокорекційна робота», «Психокорекційна робота з сімейними парами», «Юридична психологія», «Психологія сексуальності», «Тілесно-орієнтована робота з сімейними парами», «Психологічний захист у дітей та дорослих», «Психологія травмувальних ситуацій», «Психологія кризових ситуацій», «Психотерапія дітей і підлітків», «Ігрова терапія»; «Групова психотерапія», «Психопрофілактика сімейних криз», «Психологічна реабілітація сім’ї», «Наративна психологія», «Сексологія. Основи статевого виховання», «Практики консультування та терапії в кризових ситуаціях»

Сумісництво

2003          –2006 філія Відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Херсон Доцент кафедри психології

Розробка програм курсів: «Сучасні напрямки закордонної психології», «Еволюція й анатомія нервової системи», «Соціальна психологія».

Підвищення кваліфікації

04.2010 – 02.2011 пройшла курси підвищення кваліфікації за 170-годинною навчальною програмою для практичних психологів навчальних закладів при Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи, виконала усі види навчальних занять, передбачених планом курсів, за модулем «Психодинамічна корекція». Сертифікат про підвищення кваліфікації СП № 1540622 від 15.02.2011.  

01.11.2016 – 30.11.2016р. при кафедрі практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Посвідчення Серія ПЗ 02125510/000150-16.

З 30.07 по 10.08 2018 запланована участь у міжнародній програмі стажування та підвищенні кваліфікації у Католицькому Люблінському університету (вже отримала запрошення)  

Навчання у тренінгах та семінарах

З 2000 року по сьогоднішній час приймала активну участь у різних професійних психологічних тренінгах, семінарах, програмах. Зокрема: Психодрама, Символдрама, Тренінги особистісного росту; Системна сімейна психотерапія, Арт-терапія; Сказкотерапія, Ігоротерапія, Психотерапевтична робота з залежними та созалежними; Психосоматика; Метод системних розстановок: сімейних та бізнесових, Еріксоновський гіпноз, Сексологія та сексопатологія, Основи кризового консультування, Травмотерапія, Тілесно-орієнтована психотерапія тощо.   

Проведення тренінгів, організація семінарів

 • Розробка і проведення корекційно-розвиваючої програми, «Профілактика та корекція агресивної поведінки молодших школярів із затримкою психічного розвитку» – опублікована в журналі Практична психологія та соціальна робота. – 2001. - №10. – С. 29 – 30; 2002. - №1 – С. 6 – 21. 
 • Розробка і проведення програми психологічного супроводу «Тренінг нормалізації харчової поведінки – опублікована в журналі Практична психологія та соціальна робота. 2014. – №10. – С. 40–59. та у практичному керівництві Тренинг нормализации пищевого поведения: Программа психологического сопровождения на пути к свободе от переедания. Практическое руководство / В. И. Шебанова. – Херсон : ПП Вишемирский В. С., 2014. – 394 с.; Отримано авторське свідоцтво № 76620 від 05.02.2018. – К. :  Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
 • Наративна тренінгова програма особистісного зростання «Мереживо історій власного життя» Авторське свідоцтво № 76619 від 05.02.2018. – К. :  Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
 • Програма соціально-психологічного тренінгу «Оптимізація контактів батьків із дітьми» Авторське свідоцтво № 76618 від 05.02.2018. – К. :  Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
 • Також розробляла та проводила наступні тренінги: - для батьків по керуванню агресією у дітей; - тренінги особистісного росту у школах для учнів 9 – 11 класів, а також для юнацтва і молоді в центральній бібліотеці імені О.Гончара в клубі «Дзеркало»; психологічний тренінґ з попередження суїцидальних дій; тренінги з символдрами та сказкотерапії; тренінг креативності; тренінг з розв’язанні сімейних конфліктів; тренінг з подоланню залежностей; тренінг з розвитку ефективної комунікації і вирішенню конфліктів; тренінг з тілесноорієнтованої терапії і танцювальної терапії; тренінг впевненості в собі тощо.
 • Семінари: «Психотерапія дітей та підлітків : Діагностика та корекція агресивної поведінки школярів», «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», «Психотерапія дітей та підлітків : Метод сказкотерапії у діяльності психолога : регіональний науково-практичний семінар , «Психотерапія дітей і підлітків (особливості використання арт-терапії у роботі з дітьми)», «Психотерапія дітей та підлітків. Психологічна травма: діагностика та психокорекція»; «Новітні техніки діагностичної та терапевтичної роботи з дітьми та підлітками» тощо.

Наукові праці

У науковому доробку маю 272 наукових публікацій, з яких 2 одноосібні монографії, 1 практичне керівництво, 2 колективні монографії, 7 навчально-методичних посібників, з яких 1 з грифом МОН України, 1 практичний посібник (у співавторстві), 1 збірник тестових завдань з дисциплін психології для поточного, модульного та підсумкового контролю знань (у співавторстві), 7 навчально-методичних рекомендацій, 143 статті у фахових виданнях України та інших країн, у тому числі – 23 стаття у журналах, зареєстрованих у міжнародних каталогах наукових видань та науковометричних базах даних, 78 статей в інших наукових виданнях та матеріалах конференцій; є автором 2 патентів та 28 авторських свідоцтв.

Участь у наукових конференціях

Приймала активну учать у Всеукраїнських і Міжнародних конгресах, конференціях, конкурсах, семінарах зокрема:у Німеччині, Білорусії, Чехії, Швейцарії, Венгрії, Італії, Польщі і відповідно маю міжнародні наукові публікації.

Грамоти, подяки, дипломи

 • 1999 Свідоцтво Міністерства утворення України про Диплом переможця в конкурсі студентських наукових праць за роботу «Корекція агресивної поведінки молоді в соціально-психологічному тренінгу спілкування»
 • 2001,2002 Дипломи за активну участь та творчу ініціативу у Зимовій Психологічній Школі Санкт-Петербурга2004-2005 Диплом № 204996 Фестивалю педагогічних ідей «Відкритий урок» за програму «Профілактика і корекція агресивної поведінки дошкільників»;
 • 2003 Подяка за успішний захист кандидатської дисертації
 • 2005 Грамота Херсонського державного університету за активну наукову роботу
 • 2012 Подяка за багаторічну сумлінну працю
 • 2013 Подяка за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Гендерна психологія»
 • 2015 р на Міжнародному конкурсі наукових робіт «Ерудит» Академії особистісного та корпоративного розвитку отримано три дипломи лауреата конкурсу.
 • 2017 Подяка за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді у Всеукраїнській олімпіаді (м. Переяслав-Хмельницький)
 • 2017 Грамота начальника управління освіти Херсонської міської ради з нагоди Дня працівника освіти і 100-річчя ХДУ
 • 2018 Подяка за роботу у складі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Загальна та соціальна психологія
 • 2018 Подяка за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічна та вікова психологія» (м. Одеса)
 • 2018 Грамота за високі показники в науковій роботі та з нагоди Дня науки
 • 2018 Диплом за ІІ місце на І Щецинській Сесії наукових плакатів психологічних Щецин, Польща.

Інше

2011-2013 керівник лабораторії «Психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів»

З 02.10.2017р. по сьогодні є керівником наукового об’єднання студентів «Ресурси життєздіснення особистості» (згідно до Наказу ХДУ від 18.10.2017 р. № 684-Д про затвердження наукових об’єднань студентів ХДУ у 2017/2018 н.р.).

Є науковим керівником двох аспірантів з напряму підготовки «Психологія», здійснюю керівництво магістерських дисертацій, випускних та курсових робіт студентів, а також здійснює керівництво виробничою практикою студентів.

 2018 Голова журі обласного етапу Малої Академії наук України

 2018 Експерт від МОН України з рецензування підручників з «Біології» для 10 класу

 2018 Експерт від МОН України з рецензування підручників для 1 класу «Я досліджую світ»

2018 Член апеляційної конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження».

2018 Голова галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Загальна та соціальна психологія

 Для проведення дисертаційних досліджень та практичної роботи розробила, валідизувала, стандартизувала низку психодіагностичних методик та психотерапевтичних технік. Зокрема:

 • «Тест ситуацій» для експрес-діагностики агресивного типу реагування у ситуаціях фрустрації Авторське свідоцтво №13182 Україна, Державний департамент інтелектуальної власності від 27.05.2005;
 • «Опитувальник форм агресивного реагування», спрямований на виявлення домінуючих форм агресивного реагування Авторське свідоцтво №13340 Україна, Державний департамент інтелектуальної власності від 07.06.2005;
 • Анкета исследования особенностей пищевого поведения Авторське свідоцтво № 64424 від 10.03.2016. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України.
 • Опитувальник мотивації корекції ваги  Авторське свідоцтво № 64425 від 10.03.2016. – К.: Державна служба інтелектуальної власності України.
 • Анкета прикладного дослідження «Особливості самосприйняття свого тіла» Авторське свідоцтво № 64531 від 18.03.2016. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України.
 • Опитувальник психоемоційного стану та психосоматичного здоров’я Авторське свідоцтво № 64530 від 18.03.2016. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України.
 • Анкета прикладного дослідження «Батьківських переконань та тактик контролю харчової поведінки дітей у ситуації приймання їжі»         Авторське свідоцтво № 65092 від 26.04.2016. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України.
 • Діагностично-психокорекційна методика «Антисвіти» Авторське свідоцтво № 75872 від 12.01.2018– К. : Державна служба інтелектуальної власності України.
 • Схема наративного психотерапевтичного аналізу кризової події Авторське свідоцтво№ 75873 від 12.01.2018– К. : Державна служба інтелектуальної власності України. Методика психологічного наративного аналізу кризових/травматичних подій Авторське свідоцтво № 75874 від 12.01.2018– К. : Державна служба інтелектуальної власності України.  

Особисті та професійні якості

Відповідальна, цілеспрямована, комунікабельна, легко вчуся та успішно можу навчати інших, стресостійка, адаптивна, вмію працювати в умовах надмірних навантажень, аутентична, енергійна, життєлюбива

Сімейний статус

Мати 12-річного сина

Сфера наукових інтересів

психопрофілактика, психогігієна та охорона психічного здоров’я; психокорекція та психотерапія дітей та дорослих, наративна психологія та психотерапія, медіапсихологія, психотравматологія та психологічна допомога особистості у кризових та травмувальних ситуаціях. 

Хобі

Малювання, хореографія, написання віршів, казок, плавання, фітнес, флай-йога, трансформаційні ігри

Знання мов

Українська, російська – рівень С (вільно); англійська, польська – на рівні А 2.

Мрія

Хочу жити в справжній європейській країні з належним рівнем достатку, культурою, взаємоповагою в суспільстві, високими стандартами освіти і життя – Україні!

 

"

Client

USP

Date

05 травня 2019

Tags

Спеціаліст