Ви тут: ДокументиПОЛОЖЕННЯ Української Спілки психотерапевтів (УСП) 'Про реєстр діючих психотерапевтів, тренерів навчальних груп, ко-тренерів, спостерігачів, супервізорів'

ПОЛОЖЕННЯ
Української Спілки психотерапевтів (УСП)
'Про реєстр діючих психотерапевтів, тренерів навчальних груп, ко-тренерів, спостерігачів, супервізорів'

Ці положення складено у відповідності до вимог і стандартів психотерапевтичної освіти Європейської Асоціації Психотерапії, обов`язкових для всього простору Європейської Спільноти, і адаптовано до сучасних умов в Україні.

Враховуючи зміни, що відбулися в системі психотерапевтичної освіти, яка розробляється в рамках УСП (завершення 5-річного проекту 'Міжнародна Школа психотерапії' в м.Трускавець, Київської Школи психотерапії та Школи сучасної психотерапії в Дніпропетровську, досвід започаткованих УСП власних самостійних освітніх проектів в Трускавці, Києві та Дніпропетровську), виконуючи рішення 6-ї конференції УСП (червень 2001р.), а також за погодженням з Виконавчим директором Європейської Асоціації Психотерапії, Президентом Світової Ради Психотерапії Гон.Проф.др. Альфредом Пріцом, бюро УСП спільно з Національною Атестаційною Комісією (НАО) УСП розробило наступні положення.

1. Тимчасове положення УСП 'Про реєстр діючих психотерапевтів, тренерів навчальних груп, ко-тренерів, спостерігачів та супервізорів' від 28.08.1999 вважати таким, що втратило свою силу.

2. Діючими психотерапевтами УСП визнає всіх дипломованих державою або спеціальними навчальними закладами психотерапевтів, які ведуть безпосередню практику з клієнтами (пацієнтами) згідно діючого законодавства України та Етичних положень УСП. Подальше підтвердження цього статусу НАО УСП є обов`язковим. Вимогами щодо надання статусу діючого психотерапевта УСП є такі, що відповідають критеріям завершеної психотерапевтичної освіти, прийнятими ЄАП та вимогам Європейського Сертифікату з Психотерапії.
Власний досвід та супервізія визнаються лише при їх підтвердженні посвідченнями, завіреними діючими тренерами і супервізорами УСП або тренерами та супервізорами, визнаними ЄАП. Вказані вимоги стосуються освітнього процесу лише в рамках освітніх проектів УСП в одному з обраних напрямків психотерапії. Теоретична підготовка за обраним напрямком психотерапії відбувається шляхом:

а) самостійної підготовки;
б) участі в теоретичних семінарах та лекціях;
в) участі в засіданнях секцій та конференціях;

і може включати в себе участь в теоретичних семінарах та лекціях з суміжних напрямків та прикладних аспектів психотерапії. Будь-які види післядипломної освіти в державних учбових закладах (інтернатура, спеціалізація, стажування, цикли вдосконалення) зараховуються як базові. Рівень теоретичної підготовки має вказувати на те, що фахівець повністю оволодів обраним напрямком психотерапії і є здатний розвивати його.

3. Статус психотерапевта, тренера, ко-тренера, спостерігача та супервізора обов`язково підтверджується відповідними посвідченнями.

4. Статус ведучого тренера надається членам УСП, які:

 • мають завершену психотерапевтичну освіту (що відповідає освітнім стандартам ЄАП та критеріям ЄСП) в освітній установі, визнаній УСП і відповідно посвідчену;

 • мають не менш ніж 5-річний досвід психотерапевтичної роботи в одному з напрямків психотерапії (принаймні 1500 годин роботи з мінімум 10 клієнтами/групами тривалістю кожної терапії не менше 1 року);

 • беруть постійну участь в регіональній робочій супервізійно-теоретичній групі за напрямком;

 • мають підтверджену участь не менш ніж в 4 сесіях одного з проектів УСП в якості ко-тренера спільно з визнаними УСП тренерами;

 • пройшли не менше 300 годин супервізій групового процесу і 20 супервізій власної роботи;

 • проводять наукові дослідження в галузі психотерапії;

 • мають не менше 5 публікації (еквівалентом публікацій є не менш ніж 10 виступів на конференціях, з`їздах), присвячених проблемам психотерапії;

 • чітко дотримуються Етичних положень УСП;

 • співпрацюють з НАО УСП в галузі розробки навчальних програм та організації навчального процесу;

 • отримали рекомендацію секції УСП за напрямком, осередку УСП, НАО або ЄАП;

 • отримали затвердження статусу НАО, правлінням та конференцією УСП.

5. Статус ко-тренера надається членам УСП, які:

 • мають завершену психотерапевтичну освіту (що відповідає освітнім стандартам ЄАП та критеріям ЄСП) в освітній установі, визнаній УСП, і відповідно посвідчену;

 • мають не менш ніж 3-річний досвід психотерапевтичної роботи в одному з напрямків психотерапії (принаймні 1000 годин роботи з мінімум 6 клієнтами/групами тривалістю кожної терапії не менше 1 року);

 • беруть постійну участь в регіональній робочій супервізійно-теоретичній групі за напрямком;

 • мають підтверджену участь не менш ніж в 4 сесіях одного з проектів УСП в якості спостерігача;

 • пройшли не менше 250 годин супервізій групового процесу включно з 12 супервізіями власної роботи;

 • чітко дотримуються Етичних положень УСП;

 • співпрацюють з НАО УСП в галузі розробки навчальних програм та організації навчального процесу;

 • отримали рекомендацію секції за напрямком, або осередку УСП, або НАО;

 • отримали затвердження статусу НАО, правлінням та конференцією УСП.

До розгляду приймається виключно ведення груп в проектах УСП або в інституціях, визнаних УСП (за спеціальною угодою).

6. Статус спостерігача надається членам УСП, які:

 • мають завершену психотерапевтичну освіту (що відповідає освітнім стандартам ЄАП та критеріям ЄСП) в освітній установі, визнаній УСП і відповідно посвідчену;

 • беруть постійну участь в регіональній робочій супервізійно-теоретичній групі за напрямком;

 • мають не менш ніж 3-річний досвід психотерапевтичної роботи в одному з напрямків психотерапії (принаймні 700 годин роботи з мінімум 4 клієнтами/групами тривалістю кожної терапії не менше 1 року);

 • пройшли не менше 200 годин супервізій групового процесу включно з 8 супервізіями власної роботи;

 • чітко дотримуються Етичних положень УСП;

 • мають рекомендації секцій за напрямками та осередків УСП;

Пояснення: Статус спостерігача є обов`язковою стадією післядипломної психотерапевтичної освіти, яка передує статусу ко-тренера.

7. Затвердження статусу тренера і ко-тренера є можливим лише за умови виконання всіх вищевказаних вимог, здійснюється НАО і правлінням УСП після представлення кандидатури головою секції УСП за напрямком на конференції УСП. 

8. Для роботи у власних проектах УСП може залучати тренерів, які не є членами УСП. В таких випадках статус тренера повинен бути підтверджений посвідченнями офіційно визнаних психотерапевтичних інституцій.

8.1. Відповідно для цієї ж роботи можуть залучатись ко-тренери. Обов`язковою є рекомендація тренера, з яким працюватиме даний ко-тренер та відповідне рішення НАО та правління УСП.

9. По кожному з напрямків психотерапії в УСП передбачається введення статусу супервізора. У випадку, якщо в окремих нечисленних осередках не представлені всі напрямки психотерапії, які визнаються УСП, то можливим є тимчасове надання статусу супервізора для осередку з метою забезпечення супервізійного процесу (не менше 1 супервізора на осередок). В такому випадку допускається робота змішаних супервізійних груп, в склад яких можуть входити представники різних напрямків психотерапії.

10. Статус супервізора надається членам УСП з числа найбільш авторитетних тренерів, які:

 • мають завершену визнану психотерапевтичну освіту у певному напрямку (що відповідає освітнім стандартам ЄАП та критеріям ЄСП) в освітній установі, визнаній УСП, і відповідно посвідчену;

 • мають досвід тренерської або ко-тренерської роботи - не менше 3 років;

 • мають завершений тренінг з супервізії або його еквівалент;

 • очолюють роботу регіональної робочої супервізійно-теоретичної групи за напрямком;

 • пройшли не менш ніж 50 годин власних супервізій (групових та індивідуальних процесів);

 • мають не менш ніж 10 завершених та описаних випадків психотерапії;

 • мають не менш ніж 6 публікацій (еквівалентом публікацій є не менш ніж 12 виступів на конференціях, з`їздах), присвячених проблемам психотерапії;

 • можуть продемонструвати власну компетентність в галузі теорії та практики психотерапії (самостійно провели не менш ніж 300 годин теоретичних семінарів або лекцій), теорії та практики супервізії та здатні розвивати даний напрямок психотерапії;

 • чітко дотримуються Етичних положень УСП;

 • користуються найбільшим авторитетом та повагою серед колег;

 • готові прийняти на себе відповідальність в якості супервізора;

 • отримали рекомендацію секцій УСП за напрямком та осередку УСП;

 • співпрацюють з НАО УСП в галузі розробки навчальних програм та організації навчального процесу;

 • отримали затвердження статусу супервізора НАО, правлінням та конференцією УСП.

11. Реєстр тренерів, ко-тренерів та спостерігачів формується лише згідно встановленої вище процедури.

12. Обов`язковим є підтвердження статусу тренера, ко-тренера та супервізора не рідше ніж один раз на 5 років згідно загальних вимог.

Це положення може розглядатись як базове для підготовки психотерапевтів в Україні у відповідності до європейських стандартів психотерапевтичної освіти і максимально наближене до вимог Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП) і Європейського Сертифікату з Психотерапії.

Поділитися

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Comments:

Вхід на сайт

Наші партнери

Українська спілка психотерапевтів

Херсонська міська громадська Асоціація психологів та психотерапевтів

Херсонська обласна громадська організація "Комітет захисту прав дітей"

Херсонська міська громадська організація "Безпосереднє народовладдя"

Батьківський центр "Кроха"

Психологічна майстерня "ФА МІ ЛЯ"

Центр психологічного консультування "Символ"

Міжнародне інформаційно-аналітичне бюро "BENEVENT"

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Хто на сайті

На сайті 3 гостей та відсутні користувачі

Статистика сайту

 • Відвідувачі : 1055
 • Статті : 90
 • Перегляди статей : 82997